Genrefoto af ældre mand.

Kursus for pårørende til mennesker med demens

01. februar 2024

Du vil på dette kursus få viden omkring demens, og der vil blandt andet være fokus på at styrke, det samspil og den relation, der er imellem jer. Der anbefales, at man deltager i hele kursusrækken, med det er ikke et krav og man kan godt starte midt i en kursus række, hvis der er plads på holdet.

Kursusforløbets tovholdere er Odder kommunens demensteam, som består af demenskoordinator og demenskonsulenter. Kurset vil veksle imellem korte oplæg og erfaringsudveksling.

Du skal tilmelde dig kurset pr mail eller telefon til:

Demenskoordinator Mia Karason

Mail: mia.karason@odder.dk tlf: 30843454

Frist for tilmelding er senest en uge før kursusdag.

Kurset indeholder:

  • Kursusdag 1: onsdag d 21/2 kl 15.30-17.30 – Omhandler livet med demens, kendskab til demenstyper og tilgangen til et menneske med demens. Kurset foregår på Ålykkecenteret, Tovholder er Helle Brønd
  • Kursusdag 2: onsdag d 22/5 kl 15.30-17.30 – Omhandler, det at skulle handle på en andens vegne. Kurset foregår på Stenslund centeret, hvor tovholder er Jette Kirkedal Sørensen
  • Kursusdag 3: onsdag d 25/9 kl 15.30 – 17.30 – Omhandler de tilbud, som findes i Odder Kommune: Kurset foregår i Plejeboligerne Bronzealdervej 8, hvor tovholder er Diana Kjær
  • Kursusdag 4: onsdag d 20/11 kl 15.30 – 17.30 - Omhandler en opsamling fra de forrige gange. Kurset foregår på Ålykkecenteret, hvor tovholder er Mia Karason.

De bedste hilsner fra demensteamet.