Vinter og snerydning

Kommunens pligter

Kommunen rydder sne, salter og gruser på offentlige veje i henhold til Vedligeholdelsgraderne, som du kan læse mere om på Fælles Drift & Service hjemmeside.

De største og vigtigste veje til og fra byen - og de veje, hvor der kører busser - bliver ryddet først. Siden kommer turen til de mindre veje og gader, stier og p-pladser.

Når der er "tryk på", kan der gå tid, inden sneen er ryddet alle steder, men maskinerne er på vej.

Man der skovler sne

Grundejernes pligter

Alle har pligt til at rydde sne og hindre glat føre på fortove og stier ud for privat grund. Det skal ske lige fra morgenstunden. Stå derfor tidligt op og "fat sneskovlen", hvis vejrudsigten er dårlig.

  • Ligger din grund langs en privat fællesvej, skal du rydde sne og bekæmpe is på kørebanen
  • Husk at rydde og gruse indgange, trapper og pladser omkring affaldsbeholdere. Læs evt mere om affaldshåndtering om vinteren på Renosyds hjemmeside 
  • Undgå derimod at salte lige op ad træer og buske. Så bliver der mere grønt til foråret
  • Vær opmærksom på træer, der kan være tynget af snetrykket og dermed til fare og gene for kørende og gående færdsel

Hvis du falder

Glider du og kommer til skade et sted, fordi der enten slet ikke er ryddet sne, eller snerydningen har været mangelfuld, kan du rejse erstatningskrav mod ejeren af grunden eller den offentlige myndighed, der er ansvarlig for området. For at du kan rejse erstatningskrav, er det vigtigt, at du kan bevise det. Det kan du gøre ved fx at have vidner, der kan bekræfte, at der var glat. Du kan læse mere om snerydning og glideskader på Ret & Råds hjemmeside.