Porten til Odder

Transport & Veje

Busser, flexbus & flextur

Der er mange muligheder for at benytte offentlig transport i Odder Kommune, blandt andet busser, flexbus og flextur.

Du kan læse mere om dem ved at klikke på linket her.

Færger

Færger

Cykelfærgen
Alrø-Snaptun

Samsøfærgen
Hou-Sælvig

Tunøfærgen
Hou-Tunø

Fejlmeld gadelys og trafiklysfyr

Vejbelysning

AURA Installation vedligeholder gadelys for Odder Kommune. Her kan du indberette om defekt eller manglende vejbelysning

Lyskryds

Hvis du oplever at et lysfyr ikke virker, kan du indberette det på Borgertip til Fælles Drift & Service.

Vinter og snerydning

Fælles Drift & Service sørger for kommunens glatførebekæmpelse og snerydning på offentlige veje. Men grundejere har også pligter, når vinteren raser.

P-pladser i Odder Kommune

Klip på kortet for at forstørre

P-pladser i Odder Kommune

Parkeringsbekendtgørelse
Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Odder Kommune

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1. nr. 1. og § 92 C, stk. 4, samt lov om offentlig vej § 107, samt bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1 nr. 3, litra b, fastsættes hermed med samtykke fra politidirektøren i Østjyllands Politi følgende færdselsmæssige supplerende bestemmelser om standsning og parkering inden for de med byzonetavler E55, tættere bebygget område, afmærkede områder.

Generelle regler
§ 1 De anvisninger og begrænsninger for standsning og parkering, som er markeret ved skilte eller anden afmærkning, eller i øvrigt er indeholdt i færdselslovgivningens almindelige bestemmelser, ændres ikke ved reglerne i denne bekendtgørelse.

Benyttelse af vejareal til parkering
§ 2. Parkering af motorkøretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg, påhængskøretøjer, herunder campingvogne tilkoblet motorkøretøjer, traktorer, motorredskaber, udstyr m.v. hertil, er forbudt i tiden fra kl. 18.00 til kl. 06.00 på hverdage og lørdage, samt hele døgnet på søn- og helligdage på gade, vej og plads.
Undtaget for parkeringsforbuddet er de pladser, hvor parkering med disse køretøjer ved skiltning er tilladt.

Af hensyn til klargøring samt af- og pålæsning er det tilladt at parkere campingvogne i indtil 24 timer i gader, hvor der ikke er parkeringsrestriktioner.

§ 3. På følgende kommunevej må køretøjer under 3500 kg standse og holde delvist parkeret på fortov, såfremt der er minimum 1,5 m tilbage af fortovet til fodgængeres frie passage:

 • Stensvej i Odder
 • Mørupsvej i Odder
 • Stiftelsesvej i Odder
 • Nørreled i Hov
 • Øster Allé i Hov

Cykler, motorcykler og knallerter må holde parkeret på alle fortove, hvor der minimum er 1,5 meter tilbage af fortovet til fodgængeres frie passage. Samtidig må det ikke være til gene for butikker, forretninger, restauranter, servicefunktioner m.m.

Benyttelse af parkeringspladser
§ 4. Ved parkeringsplads forstås i denne bekendtgørelse de pladser, der er afmærkede eller på tydelig måde indrettet til parkering. Parkering på disse pladser skal ske i overensstemmelse med afmærkning på stedet (tidsbegrænsning, vægtbegrænsning, brugerbegrænsning m.m.). Hvor der er afmærkede parkeringsbåse, må ingen del af det parkerede køretøj række uden for det afmærkede område.

Strafbestemmelser
§ 5. Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121 og § 122a.

Ikrafttrædelse
§ 6 Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. februar 2017.
Vedtaget af Odder Kommune den 17. januar 2017.

 

Parkering i Hou

På odder.dk/parkeringhou har vi lavet en side, som du kan bruge til at få overblik over, hvor du kan parkere, og hvordan du kommer til havnen med kollektiv trafik.

Den side kan du finde ved at klikke på linket her.

Trafik & vejarbejde

Her kan du læse om vejarbejde og andet, der har betydning for trafikken lige nu.

Skovlyvej spærret ved nr. 65

Skovlyvej spærret i perioden fra d. 12/2 til og med 14/2 -2024.
Der skal udskiftes en sammenstyrtet regnvandsledning på tværs af vejen ved nr. 65. Der skiltes med omkørsel i Fensholt ; Skovlyvej/Skellergaardsvej  og ved Skovlyvej/Vestergårdsvej. Alle beboere på Skovlyvej kan køre til deres ejendomme, da vejen kun er spærret øst for nr. 65.

Parkering i Hou

Denne side giver dig overblikket over, hvor du kan parkere i Hou, samt alternative muligheder for at komme til og fra Hou. Derudover kan du læse hvilke projekter der udarbejdes i Hou omkring parkering.
Gå til siden Parkering i Hou

Få Trafikstatus på app

Du kan downloade app’en Trafikinfo på din mobiltelefon. Her kan du få trafikstatus i Odder Kommune og resten af landet.
Fælles Drift & Service har lavet en aftale med Vejdirektoratet, så større vejarbejder og spærrede veje bliver meldt ind til dem. Se Vejdirektoratets kort her.


Parkering i Odder midtby

Her kan du se en oversigt over de steder, du kan parkere, hvis du kommer i bil til midtbyen i Odder.

Trafiksikkerhed

Info om Kattegatforbindelsen

Kattegatforbindelsen er et projekt som, hvis det bliver realiseret, vil blive det største anlægsprojekt i danmarkshistorien. Det ville i så fald være en fast forbindelse over Kattegat på cirka 40 kilometer.

Beslutningen om at lave forundersøgelsen af den mulige Kattegatforbindelse blev oprindeligt truffet af den tidligere regering i 2018, og den nuværende regering har bakket op om beslutningen. Den beslutning er således alene truffet på Christiansborg – ikke i Odder Byråd.

Forundersøgelsen forventes at tage tre år, og afsluttes forventeligt i slutningen af 2021. Mere end ti kommuner er berørt af undersøgelsen. I Østjylland er det Syddjurs, Aarhus, Skanderborg, Horsens, Odder og Samsø, men også en række kommuner på Sjælland er berørt, afhængigt af den mulige linjeføring.

Det bliver Folketinget – og ikke Odder Byråd – der kommer til at forholde sig til rapporten om forundersøgelsen. Det sker efter planen i løbet af 2022.

Da ingen på nuværende tidspunkt kender resultatet af forundersøgelsen og rapporten, så er det også umuligt at vide, hvad politikerne på Christiansborg beslutter om den mulige Kattegatforbindelse. Projektet kan blive forkastet, der kan anmodes om supplerende undersøgelser eller der kan måske træffes en principbeslutning om at gå videre med forbindelsen. I så fald skal der laves en egentlig VVM-undersøgelse af hele projektet – en undersøgelse, der sandsynligvis vil tage to til tre år at lave.

Derfor vil det tage ganske mange år – forventeligt omkring 2025 – før end der træffes en endelig beslutning om en mulig Kattegatforbindelse.

Du kan læse meget mere om projektet på kattegat.dk hvor du også kan læse meget mere om, hvad der aktuelt undersøges og de mulige linjeføringer.

Regulativ for gade, plads og torvehandel i Odder bymidte

Hidtil har der været fire forskellige regulativer for pladser, gade og vej i Odder Midtby. For at lette overblikket over hvilke bestemmelser, der er gældende, har forvaltningen samle bestemmelserne fra de fire regulativer i ét.

De hidtidige bestemmelser er stort set bibeholdt, dog således at afstanden for at sikre tilgængelighed mellem det faste gadeinventar, blomsterkummer og affaldskurv m.m. til udstilling skilte m.m. er udvidet fra 0,5 m til minimum 1 m.

Desuden er bestemmelserne for Rosensgade fra Torvet til Polititorvet udvidet til at omfatte strækningen helt ned til Banegårdsgade. Ligesom der er en række bestemmelser for Polititorvet af samme karakter som de, der er fastsat for den øvrige midtby.

Regulativet er i øvrigt bygget op, således at der indledes med en række fælles bestemmelser, som gælder for hele midtbyområdet, jf. side 4 i regulativet. Herefter følger:

• specifikke bestemmelser for Rosensgade fra Torvet til Banegårdsgade, samt den sydlige del af Aabygade,
• specifikke bestemmelser for gågaden
• specifikke bestemmelser for Polititorvet
• reglerne for torvehandel

Samkørsel i bil

Odder Kommune har indgået et samarbejde med nabogo for at forbedre mulighederne for samkørsel.

Udbyd de tomme sæder i din bil eller find lift

Samkørsel med Nabogo forbinder land og by og får hverdagen til at glide lettere. Hent appen nabogo og udbyd de tomme sæder i din bil eller find lift – det er fleksibelt, sikkert og uforpligtende at komme i gang.

Odder Kommune har indgået en flerårig aftale med nabogo, som betyder, at appen er gebyrfri. Du kan som repræsentant for en landsby, en uddannelsesinstitution eller en arbejdsplads kontakte nabogo på kontakt@nabogo.com, så I sammen øge kendskabet til løsningen, der hvor du er.

Se denne video om hvordan nabogo virker

Man får et lift i privat bil
Klik på billedet for at afspille videoen. Filmen vises på Youtube.

Vi hjælper hinanden frem i hverdagen

Har du siddet i bilkø og undret dig over, hvorfor ingen fylder bilerne op, så der kunne komme lidt mere plads på vejene? Eller har du taget bus og tog og drømt om endnu flere muligheder for at komme til arbejde eller i skole? Så skulle du prøve noget smart: Kør med andre gennem appen nabogo.

Når en nabo, kollega eller skolekammerat kan sætte sig på de normalt tomme sæder i bilerne, giver vi hinanden mange flere transportmuligheder. Det betyder også, at der kommer færre biler på vejene, og det har flere fordele: Vi kommer hurtigere frem og kan lettere finde en parkeringsplads samtidig med, vi gør en konkret indsats for klimaet ved at skære i CO2-udledningerne.

Samkørsel i hverdagen er optimalt for

 • Dig der har travlt. Nabogo er designet til samkørsel i hverdagen. Det er uforpligtende at lægge sin faste tur op eller lave en liftagent, koordineringen er let, og betalingen sker automatisk.

 • Klimaet. Med færre biler på vejene reducerer vi CO2-udslippet fra transporten markant. Det er højt i dag og har brug for en hjælpende hånd!

 • Din pengepung. Kør din sædvanlige tur, tag folk med undervejs og få et tilskud til biludgifterne. Eller kør med – det er billigt. Passagerer betaler en fast pris på 75 øre pr. km., direkte til chaufføren – ingen gebyrer! Og så er det gratis at køre med de første 10 km. af hver tur.

 • Lokalsamfundet: Det bliver lettere at få hverdagen til at hænge sammen, især for dem, der bor uden for de større byer. Måske kan du klare dig uden bil – eller bil nr. 2?

Sådan gør du

Hvad enten du kigger efter lift eller udbyder de tomme sæder i din bil, er det let og uforpligtende at komme i gang. Du skal blot én gang indtaste dine daglige ture, og så bliver de fornyet hver uge.

 • Find lift. Hvis du opretter en liftagent, får du en notifikation, når der er én, som skal samme vej – og så kan du anmode om at køre med.

 • Tilbyd lift. Kører du bil, opretter du dine faste ture og venter på anmodninger. Hvis det ikke lige passer på dagen, er det helt ok at afslå.

 • Samkørselshold? Endnu bedre, så kan I let koordinere med nabogo, og passageren får de første 10 km. betalt. Og det er endda muligt at få flere gode folk fra lokalsamfundet med, når de ekstra sæder er tilgængelige i appen nabogo. Som passager kan du automatisk anmode om at køre med ved at bruge funktionen ”Fast Anmodning”, så skal chaufføren blot godkende. Så skynd jer, at få ”Fast Anmodning” på alle jeres ture hver morgen og eftermiddag, når I kører til og fra arbejde, studie, etc.

Hvis du har bil, kan du sagtens både udbyde faste ture og have en liftagent. Så kan bilen blive hjemme, hvis der kommer et relevant lift.

Om nabogo

Nabogos forretningsmodel er lidt atypisk for en deleøkonomisk platform. Her er det ikke brugerne, som betaler for servicen, men regioner, kommuner og trafikselskaber – i dette tilfælde Odder Kommune. Dermed er nabogo en del af det eksisterende mobilitetsudbud i kommunen.

Nabogo lancerede sin app i september 2019 i Vejle Kommune og har nu indgået samarbejdsaftaler i 31 danske kommuner og er på markedet i Sverige og Holland. Målet er at skabe mere mobilitet, bekæmpe trængsel og reducere klimabelastningen fra transportsektoren. Og vigtigst af alt: Flere og flere bruger nabogo til samkørsel i hverdagen, og pt. sker der en daglig, markant stigning i antallet af samkørsler.

Vi samarbejder om supercykelstier i Region Midtjylland

Supercykelstisamarbejdet i Region Midtjylland arbejder sammen om at lave cykelstiforbindelser på tværs af kommunegrænserne i regionen.

Supercykelstier i Region Midtjylland skal give flere lyst til at hoppe på cyklen. Det er både godt for sundheden og miljøet.

Samarbejdet om supercykelstier består af Region Midtjylland og foreløbigt 10 kommuner: Aarhus, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs.

Hvad er en supercykelsti?

En supercykelsti er en cykelrute, der prioriterer, at cyklisten kommer hurtigt og sikkert frem. En supercykelstirute er godt skiltet og kan løbe langs forskellige former for vej, men fællesnævneren er, at cyklisten kan komme trygt fra A til B.

Der er en række anbefalinger til udformningen af en supercykelsti, det er især anbefalinger til følgende fem kvalitetsmål, som samarbejdskommunerne skal forholde sig til: Adgang, Fremkommelighed, Sikkerhed og tryghed, Komfort, Genkendelighed og identitet.

Hvorfor skal vi have supercykelstier?

Supercykelstierne skal:

 • Forbinde kommuner, koncentrationer af arbejdspladser, studiepladser og boliger
 • Give adgang til kollektive trafikknudepunkter og rekreative mål
 • Være nemme at finde for pendlerne
 • Give pendlere den hurtigste og mest direkte vej mellem interessepunkterne med så få forhindringer som muligt og med plads til at holde sit eget tempo blandt andre cykelpendlere
 • Gøre cykelturen til og fra arbejde eller studier til en behagelig oplevelse for pendlerne
 • Give mulighed for gode cykeloplevelser med jævn belægning og godt vedligehold
 • Øge trafiksikkerheden og trygheden for pendlerne og sikre gode forhold, der mindsker risikoen for ulykker

Hvordan arbejder kommunerne sammen om supercykelstier?

Kommunerne, der er med i samarbejdet, koordinerer og samarbejder, når en planlagt cykelsti krydser kommunegrænsen. Det kan være praktisk for den enkelte planlægger i kommunerne. Men cykelstisamarbejdet har også visioner for bedre cykelstier i Region Midtjylland.

Supercykelstisamarbejdet ønsker:

 • at forbinde centrale lokaliteter i de foreløbigt 10 midtjyske kommuner med 30 Supercykelstikorridorer inden 2045
 • at blive det tredje ben i den regionale transportplanlægning sammen med kollektiv trafik og vejtransport, så cyklen bliver et reelt transportval

Hvad er status på supercykelstier i Region Midtjylland?

Første fase af samarbejdet var at lave en fælles vision om, hvordan kommunernes supercykelstier skal hænge sammen.

På kortet kan du se visionen om at binde kommunerne sammen med gode og sikre cykelforbindelser.

Nu arbejder Supercykelstisamarbejdet videre med at se nærmere på, hvor Supercykelstierne kan forløbe.

Kort over mulige supercykelstier i Region Midtjylland