Anmodning om udarbejdelse af lokalplan

Hvilke oplysninger skal medsendes?

Anmodningen skal indeholde de basis- og projektoplysninger, som fremgår af linkene i rubrikken ”Undersider” til højre. Her kan du også se, hvad der forventes af dig som byggeherre og hvad du kan forvente forvaltningen byder ind med. Her finder du endvidere link til den gældende kommuneplan.

Lokalplanforslagets indhold

Planforslagets skal udarbejdes efter principperne i Odder Kommunes standardlokalplan.

Kontakt Plan for nærmere oplysninger

Hvornår vurderes om en anmodning om lokalplanlægning imødekommes?

Vurdering af en anmodning påbegyndes, når alt nødvendigt materiale foreligger.

Hvem skal en anmodning om lokalplanlægning sendes til?

En anmodning om udarbejdelse af en lokalplan skal sendes til Odder Kommune på e-mailadressen: plan@odder.dk