Spildevand & kloak

Privat kloak
Ejendommens private kloak omfatter skelbrønd og ledninger fra matrikelskel. Afløbsarbejder og installationer i privat kloak skal udføres af en autoriseret kloakmester. I Odder Kommune gælder et krav om, at den autoriserede kloakmestervirksomhed skal indsende en færdigmelding, herunder 'som-udført-skitse' til kommunen, når arbejdet er afsluttet. Klik her for at benytte vores blanket til færdigmelding.

Faskiner
Du skal have en tilladelse fra kommunen for at nedsive tagvand.

Tilladelse og anmeldelse
Afløbsarbejde kræver normalt tilladelse fra kommunen.
Ved mindre ændringer i eksisterende afløbsinstallationer skal den autoriserede kloakmester indsende en anmeldelse med en skitse af installationsarbejdet, inden arbejdet går i gang.

Bygningsreglement og servitutter
Bygningsreglementet stiller krav til, hvordan afløb skal fungere, og hvad installationen skal kunne tåle at blive udsat for.
Foruden kravene i bygningsreglementet kan der være servitutter eller lokalplaner tinglyst på matriklen, som kan have indflydelse på etablering af kloakledninger.

Færdiggørelser af arbejde på kloak
Er din kloakmester ikke i stand til at færdiggøre arbejdet, kan en anden autoriseret mester overtage arbejdet. Der skal udfyldes en erklæring, som sendes til kommunen. Erklæringen kan du finde på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Hjælp til grundejere ved afgørelse om forbedring af spildevandsrensning eller kloakering
Ved påbud om forbedret spildevandsrensning eller påbud om separatkloakering skal ejendomsejere kunne ansøge kommunen om forlænget påbudsfrist og afdragsordning.
Læs mere på energistyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde ansøgningsskema.