Søby Rev

Søby Rev

Holmene ved Søby Rev består af et par sandrevler, som ligger ca. 2 km. fra kysten. Arealet er omkring 7,5 ha. Revlerne er i stadig vækst, og de er bevokset med græs, marehalm, strandplanter og enkelte rosenbuske.

Der er adgang forbudt i tiden 1. april til 15. juli af hensyn til ynglefuglene. Området er en del af Ramsarområde 13.

Udsigt til Hou fra Søby Rev
Udsigt til Hou fra Søby Rev

Udpluk af fuglearter på og ved Søby Rev

Knopsvane, Grågås, Ederfugl, Toppet Skallesluger, Strandskade, Klyde, Stor Præstekrave, Rødben, Svartbag, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Splitterne, Havterne, Fjordterne, Gravand, Klyde, Fiskehejre, Knortegås, Gråand, Pibeand, Bjergand, Sortand, Fløjlsand, Stenvender, Stor Regnspove, Lille Kobbersneppe, Hvidklire, Mudderklire, Islandsk Ryle

Kilde: Ebbe Teibel

Revle på Søby Rev
Søby Rev