Gyllingnæs

Indkørsel til Gylling Næs
Gyllingnæs indeholder en mængde områder af stor interesse. Geologi, botanik, entomologi, ornitologi, og vildtbiologi.
 
Området langs vestsiden af næsset op over Lerdrup vig, Alrødæmningen, Alhale og Pollerne er yderst sårbare over for almen færdsel og rekreation.
 
Strandengene på østsiden af Gyllingnæs (Horskærgård og Kalsemade) har en for Jylland helt usædvanlig rig flora og fauna.  Området er på ca. 13 ha.
 
Engene ved Horskærgård er fredet, og der er adgang forbudt i yngletiden.
 
Man må færdes langs kysten hele vejen rundt om næsset. Det er en utrolig fascinerende tur på grund af en helt enestående natur.
Tyndakset gøgeurt
I de kalkrige skove på Gylling Næs kan du finde en lang spændende planter bl.a. orkideen Tyndakset Gøgeurt.
 
Orkideen blomstrer fra begyndelsen af maj til hen i juni. Den bliver 15-40 cm høj. Bladene er mørkegrønne på oversiden, ofte med mørke pletter. Blomsterakset er 5-15 cm langt og tyndt med brede, purpurrøde blomster. Blomsterne kan lugte som kattetis, men planter med næsten duftløse blomster findes også. Tyndakset Gøgeurt bestøves især af humlebier. Blomsterne sidder ikke så tæt sammen som hos andre arter af gøgeurter.
 
Tyndakset Gøgeurt er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.
Tyndakset gøgeurt
Udpluk af fuglearter på og ved Gyllingnæs
Gråand, Edderfugl, Toppet Skallesluger, Gravand, Grågås, Knopsvane, Musvåge, Spurvehøg, Duehøg, Tårnfalk, Skovhornugle, Natugle, Kirkeugle, Grønspætte, Guldpirol, Stor Regnspove, Lille Regnspove, Skovsneppe, Grønbenet Rørhøne, Blishøne, Dompap, Rødrygget Tornskade, Gul Vipstjert, Rødstjert.
 
Kilder: Ebbe Teibel og Skov- og Naturstyrelsen