Bjørnkær Voldsted

Bjørnkær Voldsted ligger ca. 2 km vest for Hou i sydøstenden af Vandmose Skov. Det består af to banker, der er beskyttet af en dobbeltvold og våd- og tørvgrav. Bjørnkær Voldsted menes at være opført engang i 1200-tallet, og udgravningerne indikerede, at borgen blev ødelagt i løbet af 1300-tallet, hvorefter den dog blev genopbygget. Siden hen, i de fredeligere tider, mistede borgen sin funktion og har siden fået lov at forfalde.

Ved udgravning i årene 1930-1935 fandt man på den østlige banke rester af et fæstningstårn bygget af granit og munkesten. I kælderen fandt man talrige lerkarskår, som siden har vist sig at være det ældste brændevinssæt i hele Norden. Fundene fra Bjørnkær er udstillet på Odder Museum.

Der er offentlig adgang, parkeringsplads og fortidsmindet er skiltet.

Læs mere om Bjørnkær Voldsted på FortidsmindeguideDN Odder og på VisitOdder

Bjørnkær Voldsted

Bjørnkær Voldsted