Strandtudse

Strandtudsen er den mindste danske tudse og kendes nemt fra skrubtudsen og den grønbrogede tudse på sin gule rygstribe. Strandtudsen er som alle padder fredet, og er desuden på EU-habitatdirektivet udpeget som særligt truet på internationalt niveau.

Strandtudse
(Foto: Aqua Consult, Peter Skriver)

Strandtudsen har frem til 1980’erne været kendt på strækningen Rude Strand – Saksild Strand – Dyngby Strand. En sommerhusejer ved Dyngby Strand angiver at have set strandtudsen jævnligt i området indtil for en snes år siden. På strækningen mellem Sondrup Strand og Kalsemade på Gyllingnæs har den ligeledes være kendt frem til 80’erne. De seneste kendte observationer af Strandtudsen er fra Kysing Fjord 2003, Alrø 1992 og Tunø 1991.

Efterlysning: Er Strandtudsen stadig i Odder Kommune?
I foråret 2007 var der en eftersøgning af Strandtudsen langs hele kyststrækningen, som foregik ved at lytte efter hannernes kraftige og karakteristiske kvækken om natten Der blev desværre ikke fundet nogen strandtudser. Da tudser kan blive ganske gamle, kan det nemt tænkes, at der stadig lever strandtudser i området, fx under en gammel sommerhustrappe.

Odder Kommune vil vi meget gerne orienteres, hvis du finder en strandtudse. Kontakt Odder Kommune, Miljø på tlf: 8780 3480, eller pr. mail: miljoe@odder.dk