Sommerfugle

Sommerfugle ved Amstrup
Landskabet omkring Amstrup er meget varieret. Der er sandjord med tørre bakker, der er frodig eng og mose, ellesump, rørskov, fugtige områder og strandenge, løv- og nåleskov. Alt sammen danner det grundlag for en rig og varieret flora, som igen er betingelsen for et rigt insektliv.

Flemming Naabye, der som hobby har beskæftiget sig med indsamling og registrering af sommerfugle siden 1952, har udarbejdet en udførlig rapport over sommerfuglefaunaen i området omkring Amstrup.

Det er også Flemming Naabye, der har taget disse billeder af sommerfugle ved Amstrup:

Sommerfuglen Polygonia

Sommerfuglen Araschnia levana

Sommerfuglen Apatura iris

Der er i årene 1989 - 2017 registreret 622 arter storsommerfugle i det undersøgte område. Af disse må 22 betegnes som arter, der ikke hører hjemme i DK, yderligere må 46 betragtes som arter, der er danske, men som ikke er hjemmehørende i Amstrup. Dernæst må 13 betragtes som forsvundet fra lokaliteten. I alt er 81 arter ikke - eller ikke længere tilhørende lokaliteten. Tilbage bliver 541 arter, der med rimelig sikkerhed kan siges at være fastboende i området. Det er næsten 2/3 af de i Danmark hjemmehørende arter, hvilket gør Amstrup, Amstrup Enge og Uldrup Bakker til et unikt område med hensyn til storsommerfugle.

Du kan her læse hele rapporten over sommerfuglefaunaen