Indvandring af løvfrøer fra Aarhus Kommune

Løvfrø
(foto: Peter Skriver, Aqua Consult)


Løvfrøen, der er vores mindste frø, er en sjælden padde, som det er gået meget stærkt tilbage for. Den var tidligere almindelig i store dele af Danmark. I dag findes den kun i ca. 3% af de vandhuller, hvor den fandtes i 1950, og i Østjylland uddøde de sidste bestande i 60’erne. I 80’erne blev der udsat nogle få haletudser ved nyoprensede vandhuller ved Moesgaard. Herfra har den siden bredt sig mod syd, og i de seneste år har den også ynglet i Odder Kommune. Succesen skyldes en målrettet indsats på at skabe og pleje egnede ynglevandhuller. De vandhuller, som løvfrøen yngler i, skal opfylde nogle bestemte krav: Vandet skal være varmt, rent og fri for fisk. Dvs. vandhullet tåler ikke ret meget overskygning og den yngler helst, hvor der er en ikke-tilgroet lavvandet bredzone. I Odder kommune er der siden 2004 lavet ni vandhuller til løvfrøerne. De ni vandhuller er fordelt på tre ved Svorbæk, tre nord for Assedrup og tre syd for Norsminde Fjord. Løvfrøerne har en meget kraftfuld kvækken og kan om natten i maj og juni høres på flere kilometers afstand.