Færdsel i naturen

 Reglerne findes for, at der kan blive taget hensyn til såvel naturens planter og dyr, som til de mennesker der ejer naturen. Som hovedregel kan du komme langt ved at udvise almindelig betænksomhed og hensyn.

Der gælder forskellige love for færdsel, alt afhængig af hvilken type af natur, du befinder dig i. Der skelnes rent lovmæssigt mellem:
Naturstien
  • Privat skov
  • Offentlig skov
  • Strand
  • Klitfredede arealer
  • Offentlige udyrkede arealer
  • Private udyrkede arealer
  • Bræmmer langs vandløb og søer
  • Veje og stier i det åbne land