Rotter

Digitale anmeldelser sendes direkte til bekæmperen som iværksætter bekæmpelsen af rotter. Bekæmpelse sker ikke hurtigere ved telefonisk henvendelse.

Kommunen bekæmper rotter, hvor der er konstateret rotter. Den kommunale bekæmpelse er ikke forebyggende og det er ikke lovligt at udlevere gift til privatpersoner.

Kan du ikke foretage digitale anmeldelse kan du ved henvendelse til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00, indenfor åbningstiden, få hjælp til at foretage anmeldelsen.

Har du et ønske om jævnlige fastlagte besøg, som skal forebygge mod rotter, bør du tegne en privat sikringsordning. Private sikringsordninger har til formål at standse rotterne før de bliver et problem og betyder, at du får et privat firma til at forebygge mod rotter på din ejendom, inden der konstateres rotter.

Mere information om rottebekæmpelse: