Råger

Råger

Det er dog muligt for en grundejer at søge om tilladelse til at regulere voksne fugle i perioden 15. januar til 15. marts samt rågeunger uden for reden i perioden 1. maj – 15. juni

Tilladelser søges ved Naturstyrelsen

Ved regulering af kolonier i bymæssig bebyggelse skal der tages kontakt til Østjyllands Politi med henblik på eventuel polititilladelse efter Ordensbekendtgørelsen.
 
Hvis du ikke selv har jagttegn kan du kontakte Steen Bertelsen fra Odder Jagtforening på 20963250 og lave en aftale om regulering.
 
Råger på kommunens arealer
I Odder by er der 7 rågekolonier samt én i Hou. Kolonien ved Skovbakken er den største. For at kolonierne ikke skal vokse yderligere, og for at der ikke skal ske yderlige kolonidannelse i byen, foretager Odder Kommune regulering af råger. Reguleringen foretages i praksis af lokale jægere.

Odder Kommune har udarbejdet en målsætning for regulering af råger på kommunale arealer i Odder Kommune. Målsætningen kan læses her