Ræve i haven

Skov- og Naturstyrelsen giver en række gode råd under overskriften Ræve i byenhttps://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/raev 
 
Der kan også søges råd og vejledning ved henvendelse til Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent:
 
Naturstyrelsen, Søhøjlandet
Vejlbo, Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg
Vildtkonsulent Lars Bruun Hansen
E-mail: lbh@nst.dk
Direkte tlf. 72 54 39 44
Mobil tlf. 40 30 05 76
 
Ræven er omfattet af lov om jagt og vildtforvaltning og de tilhørende bekendtgørelser.
Ræve må jages fra den 1. september til 31. januar. I jagttiden må ræve jages af personer med gyldigt jagttegn, og på områder hvor jagt er tilladt.