Murbier

Murbierne arbejder udelukkende på lune solvente facader med løs mørtel. De bor enkeltvis og graver huller i fugemørtelen til reder.

Murbierne kan give anledning til skader på murværket, hvis de får lov at udvikle sig over en længere årrække. Murbierne kan bekæmpes ved at udkradse den løse mørtel i fugerne, og udføre en ny fugning med mørtel, der har en styrke på mindst KC 60/40/850 (en standardmørtel der kan købes ved trælasthandlen).

Du kan få hjælp hos firmaer der bekæmper skadedyr.