Katte

Henvendelse om udlån af fælder til indfangning af vilde og herreløse katte kan rettes til

  • Inge Lise Laursen, Rådhusgade 76, 8300 Odder tlf. 51 92 48 90

Der gælder særlige regler for indfangning af vilde og herreløse katte, reglerne findes i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 384 af 17.07.84, hvori der i § 2, stk. 1 og 3, findes følgende bestemmelse:

Stk. 1. Indfangning og aflivning af herreløse katte må kun foretages af en praktiserende dyrlæge eller af personer, som denne har instrueret og fører tilsyn med. Indfangning med henblik på aflivning må kun ske efter anmodning fra kommunen, medmindre dyrlægen finder, at aflivning må anses for påkrævet af dyreværnsmæssige grunde.

Stk. 3. Indfangning med henblik på andre foranstaltninger end aflivning kan ske efter anmodning fra enhver." 

Nyttige adresser: