Husmår i parcelhus og sommerhus

Husmår på loftet

Flere og flere oplever at få besøg af husmår på loftet. Tidligere holdt den mest til i små skove og ældre, stråtækte huse på landet. l dag opleves husmårer ofte i både byernes parcelhuskvarterer og i sommerhusområder.

Undgå husmår på loftet

Læs mere på Naturstyrelsen hjemmeside om hvad du selv kan gøre for at undgå husmår på loftet: http://naturstyrelsen.dk/75551

Udlån af fælder fra Odder Jagtforening

Hvis det ikke lykkes at fordrive husmåren tilbyder Odder Jagtforening opsætning af fælder i Odder Kommune.

Foreningen sørger for levering, opstilling og evt. tømning af fælden. Opstilling og tømning af fælden sker i overensstemmelse med gældende love og bekendtgørelser.

Arbejdet med at opstille og tømme fælder er frivilligt og ulønnet arbejde af jagtforeningens medlemmer.

Der skal alene betales kørselspenge og eventuelle udgifter til lokkemad. Dette betales direkte til den person der opsætter og tømmer fælderne.

For henvendelse vedr. udlån af Odder Jagtforenings fælder, kontakt Erik Thrue på 51 28 95 79.