Fluer

På alle husdyrbrug skal der foretages fluebekæmpelse for at minimere gener i forhold til omkringboende.
Bekæmpelse kan foretages kemisk eller biologisk.
 
Generelt starter fluepopulationen med at udvikles i marts/april måned. Derfor er det vigtigt at starte bekæmpelse i denne periode.
Fluer lægger æg eller larver, som forpupper sig og udvikles til fluer. Processen varer fra 2 til flere uger.
 
Du kan læse nærmere omkring fluebekæmpelse på Statens Skadedyrslaboratorium.
 
Kommunen kan gribe ind og meddele et påbud eller en henstilling, såfremt flueplagen skyldes naboens dyrehold. Flueplagen skal være meget kraftig og give anledning til væsentlige gener, før der kan gribes ind.

En klage over flueplage skal fremsendes skriftligt til Odder Kommune på email: miljoe@odder.dk.