Flagermus

I Danmark og resten af EU er flagermusen fredet, blandet andet fordi deres levesteder er truet. Flagermus bor typisk i nærheden af eller inde i menneskenes bygninger. Beskyttelsen gør det ulovligt at slå flagermus ihjel og at beskadige eller ødelægges deres yngle- eller rasteområder.
Men der er en række forholdsvis simple ting, man kan gøre for at leve op til reglerne om beskyttelse af flagermusene samtidig med, at du kan bygge om.


Yderlig information
For yderligere information og rådgivning om flagermus i huse kan folderen ”Gode råd om flagermus i huset” anbefales. Folder er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Zoologisk Museum og Dyrenes Beskyttelse. Du kan også finde oplysninger på Naturstyrelsens hjemmeside.

Det er muligt at søge råd og vejledning om flagermus, udslusning og om alternative yngle- og rasteområder hos  Naturstyrelsens vildtkonsulenter.

Det er også Miljøministeriet - Naturstyrelsen, der er myndighed i forhold til sikring af fredede dyr.