Affald - privat

Genbrugspladsen

På Renosyds hjemmeside finder du alt information om affaldshåndtering for private.

I Odder Kommunes regulativ for husholdningsaffald kan du læse mere om hvilke affaldsordninger, der er for de forskellige typer af affald.

OBS - Orientering om ordning for haveaffald
I regulativet kan du i § 23 læse om ordningen for haveaffald.

Odder Kommune gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at brænde haveaffald af. 

For børn
For børn findes der et sjovt og let tilgængelig information om affald velegnet til undervisning i skolerne se hjemmesiden: