Affald - privat

Genbrugspladsen

På Renosyds hjemmeside finder du alt information om affaldshåndtering for private.

Odder Kommunes regulativ for husholdningsaffald kan du læse mere om hvilke affaldsordninger, der er for de forskellige typer af affald.

OBS - Orientering om ordning for haveaffald
I regulativet kan du på side 53 læse om ordningen for haveaffald.

Odder Kommune gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at brænde haveaffald af i byzone.

Det er tilladt at brænde haveaffald af i landzone i perioden fra 1. september til 1. marts. Udenfor denne periode er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald i landzone.

Hvis man vælger at brænde haveaffald af i landzone i perioden fra den 1. september til den 1. marts skal man i øvrigt overholde regulativets retningslinjer herunder sikre at afbrændingen skal ske under iagttagelse af gældende bestemmelser om miljø og brandsikkerhed.

For børn
For børn findes der et sjovt og let tilgængelig information om affald velegnet til undervisning i skolerne se hjemmesiden: