Billede med udsigt over Odder Ådal

Klima

Ifølge FN’s Klimapanel medfører den menneskeskabte udledning af drivhusgasser en global opvarmning som i vores del af verden bl.a. kommer til udtryk i mere ekstrem nedbør og stigning af havvand.