Den Strategiske Varmeplan

Offentlig høring af Den Strategiske Varmeplan

18. september 2023

Den ”Strategiske Varmeplan” er baseret på nationale politiske målsætninger, primært præsenteret i ”Danmark kan mere II” samt Odder Kommunes klimahandlingsplan frem mod 2050 (DK2020).

Den "Strategiske Varmeplan"

Den "Strategiske Varmeplan" viser, at der allerede er gjort betydelige fremskridt med hensyn til energioptimering og varmeforsyning. Der er derfor udfordrende at finde yderligere potentialer, da der allerede er taget mange skridt i den rigtige retning. Ikke desto mindre peger planen på nogle lovende muligheder for at fortsætte den bæredygtige udvikling. Fokus på vedvarende energikilder som vindmøller og solenergi vil være afgørende for at reducere afhængigheden af fossile brændsler og minimere miljøpåvirkningen. 

Et andet vigtigt element er samarbejdet mellem forskellige varmeværker og andre interessenter. Ved at arbejde sammen kan der udveksles vigtig knowhow og ressourcer, hvilket vil styrke den overordnede varmeforsyning og bidrage til at skabe mere effektive og bæredygtige løsninger. 

I det store hele viser varmeplanen, at selvom der allerede er gjort meget, er der stadig mange veje at gå for at sikre en fremtidssikret og bæredygtig varmeforsyning. Ved at fortsætte med at udforske nye teknologier, fremme samarbejde og udnytte lokale potentialer kan varmeplanen bidrage til en mere bæredygtig og grønnere energifremtid for området. 

Varmeforsyning af Over- og Neder Randlev

Det er i den "Strategiske Varmeplan" undersøgt, om det er fordelagtigt at udbrede fjernvarmen til Over- og Neder Randlev. Forudsætningerne viser, at det kun er fordelagtigt ved etablering af en transmissionsledning mellem Odder Varmeværk og Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk. Beregningerne viser, at scenariet med fjernvarme medfører en relativt høj varmepris, som kun kan konkurrere med individuelle varmepumper ved en meget høj elpris. Det kan derfor ud fra den "Strategiske Varmeplan" ikke konkluderes, at fjernvarmen skal udbredes til Over- og Neder Randlev. Udbredelsen af fjernvarmen beror på, om Odder Varmeværk og Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk etablerer en transmissionsledning mellem værkerne. 

Offentlig høring

Den ”Strategiske Varmeplan” er udarbejdet i samarbejde med relevante lokale parter, herunder forsyningsselskaber. Du kan se den ”Strategiske Varmeplan” her.  

Da den ”Strategiske Varmeplan” ikke indeholder en samlet samfundsøkonomisk vurdering, er der ikke lovkrav om en offentlig høring af varmplanen.

Vi vil gerne høre din mening og sender derfor den ”Strategiske Varmeplan” i høring fra den 18.09.2023 til og med den 13.11.2023. Du kan sende dit høringssvar på mail til plan@odder.dk eller aflevere eller sende det til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder så det er modtaget på Rådhuset senest den 13.11.2023.

Der vil herefter være en politisk stillingtagen til høringssvarene.