Høring af vandløbsregulering ifm minivådområde

13. december 2022

Odder Kommune har modtaget ansøgning om regulering af et tilløb til Rævs Å ifm. etablering af et minivådområde mellem Odder og Ørting by. Minivådområdet forventes at blive placeret på matr. nr. Matrikel 5a Morsholt By, Odder. Der ønskes etableret et minivådområde, hvor vandet ledes gennem minivådområdet for at fjerne næringsstoffer. Vandet ledes videre til Rævs Å og videre ud i Norsminde Fjord. Den nærmere projektbeskrivelse kan ses nedenfor.

Projektet sendes i offentlig høring jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.. Alle indsigelser og kommentarer skal indsendes skriftligt senest 4 uger efter annoncering, og dermed inden den 5. april 2023miljoe@odder.dk eller til Teknik og Miljø, Att: Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder. 

Dokumenter:

Projektbeskrivelse
Bilag 1

Høringssvar
Hvis du ønsker at komme med indsigelse eller kommentarer til projektet skal disse meddeles skriftligt til Odder Kommune på miljoe@odder.dk eller til Teknik og Miljø, Att: Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder senest den 5. april 2023.