Høring af vandløbsregulering ifm. klimaprojekt ved Stampemølle Bæk

08. marts 2023

Odder Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til regulering af Stampemølle Bæk ved Th. Køhlsvej. Men inden, der træffes afgørelse i sagen, sendes projektet i 4 ugers offentlig høring jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v..

Projektet sendes hermed i høring, og alle indsigelser og kommentarer skal indsendes skriftligt senest 4 uger efter annoncering, og dermed inden den 5. april 2023miljoe@odder.dk eller til Teknik og Miljø, Att: Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Projektbeskrivelse

Projektet består af tre delprojekter, for at undgå oversvømmelser langs Stampemølle Bæk. 

Første og tredje delprojekt (Overskov og Rådhusristen) er under etablering. Det sidste projekt ligger vest for Torvald Køhlsvej, hvor der langs åen bliver terrænreguleret ved at hæve stien, for at øge kapaciteten af Stampemølle Bæk.

Derudover etableres der 5 kontraklapper på tilløb mellem Thorvald Køhlsvej og udløb i Odder Å.

Dokumenter:
Projektbeskrivelse
Tegning 3
Tegning 4
Tegning 5

Bilag 1

Høringssvar
Hvis du ønsker at komme med indsigelse eller kommentarer til projektet skal disse meddeles skriftligt til Odder Kommune på miljoe@odder.dk eller til Teknik og Miljø, Att: Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder senest den 5. april 2023.