Høring af vandløbsregulering af Stampemølle Bæk ved Aahaven

15. maj 2023

Odder Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til regulering af Stampemølle Bæk ved Aahaveen. Men inden, der træffes afgørelse i sagen, sendes projektet i 4 ugers offentlig høring jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v..

Projektet sendes hermed i høring, og alle indsigelser og kommentarer skal indsendes skriftligt senest 4 uger efter annoncering, og dermed inden den 12. juni 2023miljoe@odder.dk eller til Teknik og Miljø, Att: Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Projektbeskrivelse

Odder Kommune ønsker, at klimasikre Odder by. Klimasikringen medfører blandt andet etablering af jordvold langs dele af Stampmølle Bæk samt udskiftning af profil i jernpladen i bygværket ved Overskov.

Derudover er der etableret en ny rist ved Rådhusgade, fordi rørunderføringen under Rådhusgade er lagt med et uhensigtsmæssigt knæk, hvor grene mv. som føres med vandløbsvandet kan tilbageholdes, med tilstopning og dermed opstuvning til følge. Den gamle rist stoppede ofte til med risiko for oversvømmelse af de omkringliggende bygninger. Risten blev derfor i 2022 udskiftet med en ny.

For at hindre at større mængder af grene og andet groft materiale fortsat føres med vandløbet til Rådhusgade, med risiko for oversvømmelser, ønsker Odder Kommune at etablere en mindre rist længere oppe i vandløbssystemet.

Ansøgningen vedrører således etablering af denne rist.

Dokumenter:
Projektbeskrivelse

Høringssvar
Hvis du ønsker at komme med indsigelse eller kommentarer til projektet skal disse meddeles skriftligt til Odder Kommune på miljoe@odder.dk eller til Teknik og Miljø, Att: Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder senest den 12. juni 2023.