Godkendelse af vandløbsregulering i form af etablering af midlertidigt omløbsstryg ved indskudte søer på det private vandløb Sondrup Bæk samt midlertidig sænkning af vandstand/tømning af tre søer

01. september 2023

Vandløbsloven

Odder Kommune meddeler tilladelse til reguleringen på nedenstående vilkår. Afgørelsen meddeles i henhold til kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og regulering mv., jf. vandløbslovens §§ 16 og 17.

Sagen dokumenter
Afgørelsen

Klagevejledning

Der foretages annoncering på kommunens hjemmeside den 1. september 2023. Klagefristen udløber den 29. september 2023.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.