UDKAST, Tillæg nr. 10 til spildevandsplan, Fensten By

25. november 2021

Dette tillæg nr. 10 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er
udarbejdet med henblik på at aflede regnvand og spildevand i Fensten
By, hvor der på nuværende tidspunkt er fælleskloakeret og ukloakeret
opland.

Området udlægges i Spildevandsplan 2015 til separatkloakering og
spildevandskloakering.

Tillægget til spildevandsplanen omfatter kloakoplandene E5, E19, E21,
E22, E24 og E26 og udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning
og planlægning. Spildevandsplanens tekstdel ændres ikke med tillægget.


Spildevandsplan 2015 for Odder Kommune med vedtagne tillæg er det
planmæssige grundlag for tiltag på spildevandsområdet.

Se Tillæg nr. 10

Se VVM-screening