Udkast til Tillæg nr. 14 til spildevandsplan, Lokalplan nr. 8012, Hundslund

21. juni 2022

Dette tillæg nr. 14 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er udarbejdet med henblik på at separatkloakere lokalplanområde nr. 8012 i Hundslund. Dermed ledes spildevand til Odder Renseanlæg, og regnvand ledes til forsinkelsesbassin inden for lokalplansområdet, inden udledning til Møllebækken via Samn Forsynings ledninger.

I forbindelse med tillægget oprettes to nye kloakopland L10 og L11, og udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning og planlægning.

Se Tillæg nr. 14

Tillægget er i offentlig høring i perioden 22. juni 2022 til og med den 30. august 2022. Har du bemærkninger skal de sendes til miljoe@odder.dk, eller til Odder Kommune, Teknik og Miljø, Mrk. "Spildevand", Rådhusgade 3, 8300 Odder så vi har dem senest den 30. august 2022.

 

Afgørelse om at tillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering
Samtidig offentliggøres afgørelsen om at tillæg nr. 14 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Se afgørelsen.

Høring af lokalplan
Lokalplan nr. 8012 er samtidig med spildevandstillægget i høring i perioden 22. juni 2022 til og med den 30. august 2022. Se lokalplanforslaget.