Udkast til Tillæg nr. 12 til spildevandsplan, Lemmestrupvej 15

08. juni 2022

Dette tillæg nr. 12 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er udarbejdet med henblik på at optage matr. nr. 1n Gerdorffslund Hgd., Gosmer beliggende Lemmestrupvej 15, 8300 Odder i spildevandsplanen.

Status for Lemmestrupvej 15, 8300 Odder er, at der er etableret et minirenseanlæg med direkte udledning. Ved dette tillæg kan ejendommen tilsluttes det offentlige kloaksystem, så det bliver spildevandskloakeret.

Se Tillæg nr. 12

Tillægget er i offentlig høring i perioden 8. juni 2022 til og med den 17. august 2022. Har du bemærkninger skal de sendes til miljoe@odder.dk, eller til Odder Kommune, Teknik og Miljø, Mrk. "Spildevand", Rådhusgade 3, 8300 Odder så vi har dem senest den 17. august 2022.

 

Afgørelse om at tillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering
Samtidig offentliggøres afgørelsen om at tillæg nr. 12 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Se afgørelsen.