Udkast til Tillæg nr. 11 til spildevandsplan, Klimaprojekt ved Mejerivej

08. juni 2022

Dette tillæg nr. 11 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er udarbejdet med henblik på at klimasikre ejendomme langs en del af Odder Å mod oversvømmelse fra Odder Å.

Der etableres en kombination af højvandsbarrierer og jorddiger langs Odder Å mellem Mejerivej og Østergade. Derudover etableres der pumpestationer og tilhørende ledningsanlæg til håndtering af overfladevand fra oplandet fra Mejerivej, Østergade og Kildegade.

Tillægget til spildevandsplanen omfatter kloakoplandene A1, A1.7 og A1.8, og udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning og planlægning. Spildevandsplanens tekstdel ændres ikke med tillægget.

Se Tillæg nr. 11

Tillægget er i offentlig høring i perioden 8. juni 2022 til og med den 17. august 2022. Har du bemærkninger skal de sendes til miljoe@odder.dk, eller til Odder Kommune, Teknik og Miljø, Mrk. "Spildevand", Rådhusgade 3, 8300 Odder så vi har dem senest den 17. august 2022.

 

Afgørelse om at tillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering
Samtidig offentliggøres afgørelsen om at tillæg nr. 11 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Se afgørelsen.