Tillæg nr. 10 til gældende spildevandsplan er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

25. november 2021

Odder Kommune har på baggrund af screening efter lovens bilag 3 vurderet, at projektet ikke vil have væsentlig negativ påvirkning af miljøet, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig).

Afgørelsen træffes efter Miljøvurderingslovens1 kapitel 4, §10.

Afgørelsen er alene, at projektet ikke skal miljøvurderes. Nødvendige tilladelser ansøges og meddeles særskilt.

Se Afgørelsen

Se VVM-screeningen