Høring af Tillæg nr. 16 til spildevandsplan, Lokalplan 3037, Sommerhusområde ved Chr. Petersensvej

22. maj 2023

Dette tillæg nr. 16 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er udarbejdet med henblik på at spildevandskloakere lokalplanområde 3037, sommerhusområde ved Chr. Petersensvej, Saksild Strand. Dermed ledes spildevand til Odder Renseanlæg, og regnvand håndteres på egen matrikel.

I forbindelse med tillægget oprettes kloakopland C41, og tillægget udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning og planlægning.

Se Tillæg nr. 16
Se Lokalplansforslaget, som er i høring indtil 7. august 2023.

Tillægget er i offentlig høring i perioden 22. maj 2023 til og med den 7. august 2023. Har du bemærkninger skal de sendes til miljoe@odder.dk, eller til Odder Kommune, Teknik og Miljø, Mrk. "Spildevandstillæg nr. 16", Rådhusgade 3, 8300 Odder så vi har dem senest den 7. august 2023.

 

Afgørelse om at tillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering
Samtidig offentliggøres afgørelsen om at tillæg nr. 16 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Se afgørelsen.