Høring af Tillæg nr. 15 til spildevandsplan, Lokalplan 3040, Rude Havvej

02. marts 2023

Dette tillæg nr. 15 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er udarbejdet med henblik på at spildevandskloakere lokalplanområde 3040 ved Rude Havvej. Dermed ledes spildevand til Odder Renseanlæg, og regnvand håndteres på egen matrikel.

I forbindelse med tillægget optages lokalplansområdet i kloakopland C8a, og udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning og planlægning.

Se Tillæg nr. 15
Se lokalplanforslaget, som er i høring indtil 30. marts.

Tillægget er i offentlig høring i perioden 3. marts 2023 til og med den 30. april 2023. Har du bemærkninger skal de sendes til miljoe@odder.dk, eller til Odder Kommune, Teknik og Miljø, Mrk. "Spildevand", Rådhusgade 3, 8300 Odder så vi har dem senest den 30. april 2023.

 

Afgørelse om at tillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering
Samtidig offentliggøres afgørelsen om at tillæg nr. 15 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Se afgørelsen og miljøscreeningen.