Strukturplanens afgrænsning

Offentlig høring af Strukturplan for Økologiens Kvarter

19. december 2022

Udgangspunktet for strukturplanen er Kommunalbestyrelsens vision om vækst med kvalitet. Kvalitet i byudviklingen er beskrevet i kommuneplanens målsætninger og er bl.a.:

  • At kunne tilbyde en variation af boligmuligheder.
  • At regulere på udseende og de fysiske rammer for at give områderne et karakteristisk udtryk.
  • At sikre naturkvaliteterne i de udbyggede områder.
  • At indpasse boligerne med respekt for og adgang til de eksisterende naturkvaliteter ved udbygning af nye områder.
  • Generelle hensyn til natur-, miljø og kulturinteresserne samt landbrugsdriften i forbindelse med byudviklingen.

Visionen for strukturplanen er, at skabe en ny bydel rig på natur. En bydel hvor natur, regnvand og jord sammen med de nye boliger og mødesteder giver mere værdi i form af mere fællesskab, mere natur og mere bokvalitet. Der skabes en bydel for alle generationer, som bygger på sammenhæng og fremmer et sundt, socialt og meningsfuldt hverdagsliv. Livskvaliteten ønskes øget med naturen som integreres som en del af hverdagslivet.

Strukturplanen tilbyder muligheder for alternative og bæredygtige boformer med et varierende boligudbud i form af etagebyggeri, tæt-lave boliger og åben-lave boliger samt såvel bynære boliger som boliger med rekreative kvaliteter.

Strukturplanen tager udgangspunkt i landskabet, den eksisterende grønne og blå struktur samt afledning af regnvand på overfladen. Desuden er biodiversitet tænkt ind overalt, hvor det er muligt. Formålet er at skabe en rigere og bedre natur i Odder Kommune, skabe muligheder for fællesskaber og øge borgernes adgang til natur, rekreative muligheder og bevidsthed om værdien af natur og den biologiske mangfoldighed. Det er derfor landskabets struktur, som har været afgørende for udarbejdelsen af strukturplanen i forhold til hvor nye boligområder placeres, og hvordan de benyttes. Samtidig sikres en bæredygtig jordhåndtering, dvs. at der ideelt set er "jordbalance" inden for området og mest muligt af overskudsjorden håndteres lokalt og bæredygtigt.

9 ugers fremlæggelse

Forslag til Strukturplan for Økologiens Kvarter fremlægges i 9 ugers offentlig høring fra d. 19. december 2022 til og med den 20. februar. Derefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til den.

Planforslaget kan ses og udskrives her: 

Forslag til Strukturplan for Økologiens Kvarter

Din mulighed

Bemærkninger kan indsendes til og med den 20.02.2023 til:

  • plan@odder.dk eller
  • afleveres eller sendes til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder