Strukturplanens afgrænsning

Offentlig høring af ny Strukturplan for Saksild

19. december 2022

Udgangspunktet for strukturplanen er Kommunalbestyrelsens vision om vækst med kvalitet. Kvalitet i byudviklingen er beskrevet i kommuneplanens målsætninger og er bl.a.:

  • At kunne tilbyde en variation af boligmuligheder.
  • At regulere på udseende og de fysiske rammer for at give områderne et karakteristisk udtryk.
  • At sikre naturkvaliteterne i de udbyggede områder.
  • At indpasse boligerne med respekt for og adgang til de eksisterende naturkvaliteter ved udbygning af nye områder.
  • Generelle hensyn til natur-, miljø og kulturinteresserne samt landbrugsdriften i forbindelse med byudviklingen.

Strukturplanen tager endvidere udgangspunkt i landskabet samt afledning af regnvand på overfladen, som har været afgørende for, hvor de nye boligområder placeres. Der er lagt vægt på at fastholde en grøn bufferzone mellem byen og sommerhusområdet samt grønne forbindelser på lang og tværs af området for at skabe gode forbindelser fra byen og ud mod skov, marker, sommerhusområde og strand. De eksisterende stiadgange gennem sommerhusområdet til stranden fastholdes og der udlægges arealer til nye stier som er med til at forbinde de sydlige og nordlige bydele. Desuden tænkes biodiversitet ind overalt, hvor det er muligt. Formålet er at skabe en rigere og bedre natur i Odder Kommune, skabe muligheder for fællesskaber og øge borgernes adgang til natur, rekreative muligheder og bevidsthed om værdien af natur og den biologiske mangfoldighed. Samtidig sikres der en bæredygtig jordhåndtering inden for strukturplanen og den videre udvikling af området, dvs. at der ideelt set er "jordbalance" inden for området og mest muligt af overskudsjorden håndteres lokalt og bæredygtigt.

9 ugers fremlæggelse

Forslag til ny Strukturplan for Saksild fremlægges i 9 ugers offentlig høring fra d. 19. december 2022 til og med den 20. februar. Derefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til den.

Planforslaget kan ses og udskrives her: 

Forslag til ny Strukturplan for Saksild

Din mulighed

Bemærkninger kan indsendes til og med den 20.02.2023 til:

  • plan@odder.dk eller
  • afleveres eller sendes til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder