Strandeng og kyst

Natura2000 handleplan N56 Horsens Fjord, Øst for Endelave

12. februar 2024

Planforslaget har været til politisk behandling i kommunernes Udvalg eller Byråd, som har besluttet at sende planudkastet i offentlig høring.

I høringsperioden har alle ret til at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til planforslaget. Alle høringssvar skal være skriftlige og vil indgå i den videre behandling af planen. Høringssvar til handleplanen skal sendes til den kommune som er tovholder. Tovholder for denne handleplan er Horsens kommune.

Hørringssvar sendes til Horsens Kommune LINK.

Høringssvaret skal være Horsens kommune i hænde senest fredag den 5. april 2024.

Læs Natura2000 handleplanen her.