Husdyrbruget Gosmervej 70, 8300 Odder: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

06. september 2023

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret, og vilkårene blevet revideret så de er tidssvarende.

Her kan du se den reviderede miljøgodkendelse.

Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Klagefrist: 4. oktober 2023