Horsensvej 110, 8300 Odder: dispensation fra afstandskrav til naboskel

24. november 2022

Odder Kommune har behandlet en anmeldelse etablering af et mindre erhvervsmæssigt dyrehold på Horsensvej 110, 8300 Odder. I den forbindelse er meddelt dispensation for afstandsreglerne til naboskel jf. §5 stk. 7 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

Det vurderes samlet, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Afgørelsen kan ses her. 

Afgørelsen kan ikke påklages jvf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen §35