Opførelse af maskinhus på Skovgaardsvej 104, 8300 odder

06. februar 2024

Odder Kommune har behandlet en anmeldelse om opførelse af et maskinhus på husdyrbruget Skovgaardsvej 104, 8300 Odder.

Det anmeldte vurderes at opfylde betingelserne og kan bringes til udførelse.

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist: 5. marts 2024