Husdyrbruget, Alrøvej 374, 8300 Odder: §16b-miljøtilladelse

16. november 2022

Odder Kommune har behandlet en ansøgning om miljøtilladelse efter §16b i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. af husdyrbruget på Alrøvej 374, 8300 Odder. I forbindelse med tilladelsen vil der ikke blive opført nye stalde eller gødningsopbevaringsanlæg.

Det vurderes samlet, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Afgørelsen kan ses her.

Klagefrist: 14. december 2022