Invitation til markvandring vedr. rekreativt område ved daginstitution og Hundslund Hallen i Hundslund

16. maj 2023

Forslag til fremtidig udformning af området ved Torupvej
Området er placeret ved Torupvej og omfatter et rekreativt område og Hundslundhallen. Området er omfattet af rammeområde 8.OF.3 i Kommuneplan 2021-2033, som fastsætter områdets anvendelse til offentlige formål. Det ønskede projekt er udarbejdet med henblik på at kunne anlægge en lokal rute ind i området, samt interne stier der forbinder området, give mulighed for tilbygning af et nyt indgangsparti og toiletter, anlæg af en trappe i terrænet samt placering af rekreative faciliteter som f.eks. sheltere, bålhytte, bro til prøvetagning, grejbank og lignende. Derudover vil lokalplanen indeholde de fornødne forholdsregler omkring et udpeget overdrevsområde sydøst for søen samt en mindre udvidelse af lokalplanområdet.

 

Proces
Vi vil gerne høre din mening og inviterer derfor til markvandring torsdag den 1. juni 2023 fra kl.16.30 til kl.17.30. Vi mødes på grusparkeringspladsen ved daginstitutionen (se markering på kortet). Husk tøj/fodtøj, der passer til forholdene og vejret.

Odder Kommune vil samle op på input fra markvandringen i et notatet der vedlægges som bilag ved den politiske behandling.

 

Tilmelding senest den 29. maj 2023 kl.12 til plan@odder.dk, indskriv i emnefeltet: ”Markvandring Rekreativt areal ved Hundslund Hallen”.