Invitation til markvandring ifm. planlægning for boligområde ved Snærild Møllevej og Bedixminde Vænge

24. januar 2024

Kom og hør mere

Vi vil gerne høre din mening og inviterer derfor til markvandring torsdag den 22. februar 2024 kl. 15.00. Vi mødes på hjørnet af Bendixminde og Bendixminde Vænge (se kort). Husk fodtøj, der passer til forholdene og vejret.

Lokalplanen for området er tidligere igangsat. Men da forvaltningen efterfølgende har besluttet at udvide lokalplanområdet, blev Lokalplan nr. 1156 igangsat på ny og derfor ønskes en ny markvandring afholdt hvor hele området medtages.

Lokalplanafgrænsningen udgør et område på ca. 6,5 ha samt et område på ca. 1,1 ha, og omfatter en del af matr. nr. 1ba, Snærild By, Odder samt matr.nr. 1ei, Snærild By. Se lokalplanafgrænsning på bilag 1.
Området ønskes udbygget med mulighed for åben-lav, tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse i op til 2 etager.

Odder Kommune vil samle op på input fra markvandringen i et notat, der vedlægges som bilag ved den politiske behandling af planforslaget.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig arrangementet ved at sende en mail til plan@odder.dk. Skriv gerne "Tilmelding til markvandring Snærild Møllevej" i emnefeltet.