Rathlousdaldæmningen

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 – retningslinje for klimatilpasning

12. maj 2022

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, der kan få væsentlige indvirkninger på miljøet, miljøvurderes. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et bredt defineret miljøbegreb. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 – retningslinje for klimatilpasning samt af ”Klimatilpasningsplan 2022”.

Her kan du se forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 –retningslinje for klimatilpasning, ”Klimatilpasningsplan 2022” med tilhørende miljøvurdering

Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 – retningslinje for klimatilpasning samt ”Klimatilpasningsplan 2022” med tilhørende Miljøvurdering af planerne kan ses  på www.plandata.dk. Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 – retningslinje for klimatilpasning samt "Klimatilpasningsplan 2022" kan også ses på og udskrives fra https://kommuneplan2021.odder.dk/.

Høringsperiode

Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 – retningslinjer for klimatilpasning fremlægges sammen med ”Klimatilpasningsplan 2022” og tilhørende Miljøvurdering i 8 ugers offentlig høring fra den 18.maj til den 13. juli 2022. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planerne.

Din mulighed

Har du synspunkter eller ændringsforslag til planforslagene, kan du sende dem på mail til plan@odder.dk, eller aflevere eller sende dem til Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på rådhuset senest den 13. juli 2022.