Kort over rammeområde 1 OF 4.

Foroffentlig høring om ændring af kommuneplanramme 1 OF 4 ved Odder Gymnasium for muliggørelse af opstilling af husstandsvindmølle

30. august 2023

Forvaltningen har modtaget en anmodning om opstilling af en husstandsvindmølle ved Odder Gymnasium. Husstandsmøllen ønskes opført i tilknytning til eksisterende bygninger, og kan have en totalhøje op til 25 meter samt en produktionskapacitet på op til 25 kW. 

Udover produktion af strøm har Odder Gymnasium ønsker om at anvende husstandsmøllen til undervisningsformål. Yderligere er det Odder Gymnasiums overbevisning at husstandsmøllen vil bidrage og understøtte en grøn profil. 

Husstandsmøllen ønskes opført indenfor det eksisterende rammeområde 1 OF 4, der er udlagt til offentlige formål i Kommuneplan 2021-2033. Indenfor dette rammeområde er der en max bebyggelseshøjde på 15 meter. Opførelse af en husstandsmøllen er desuden ikke i overensstemmelse med de gældende anvendelsesbestemmelser i kommuneplanramme 1 OF 4.

Kommuneplan 2021-2033

Rammeområde 1 OF 4 er i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til offentlige formål med en max bebyggelseshøjde på 15 meter.

Fremtidige forhold

Odder Gymnasium ønsker mulighed for at opføre en husstandsvindmølle i tilknytning til eksisterende bygninger. Husstandsvindmøllen kan have en totalhøje op til 25 meter samt en produktionskapacitet på op til 25 kW. Det vil kræve at der dispenseres for retningslinjen i kommuneplanen der fastlægger en maksimal bebyggelseshøjde på 15 meter.

Hvad er en foroffentlighedsfase

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en kommuneplanstrategi. Før udarbejdelsen af sådanne forslag, skal der i henhold til planlovens § 23c indkaldes idéer og forslag, med mindre ændringerne vurderes at være uvæsentlige.

Den videre planlægning

Når høringen er afsluttet, vurderes de indkomne idéer og forslag. Dette sendes til politisk behandling, hvor der træffes beslutning om, hvorvidt Odder Kommune ønsker at igangsætte planlægning.

Træffes der beslutning om at igangsætte planlægning for området, vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg og ny lokalplan eller et tillæg til den eksisterende lokalplan for området. Når der foreligger et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, vil planforslagene blive fremlagt i offentlig høring, inden der tages endelig stilling til planlægningen.

Høringsperiode

Der gennemføres en foroffentlighedsfase efter planlovens § 23c. Der foretages en høringen i 6 uger fra d. 1.09.2023 til og med d. 13.10.2023.

Din mulighed

Bemærkninger, idéer og forslag kan indsendes til og med den 13.10.2023 til:

  • plan@odder.dk eller
  • afleveres eller sendes til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder

Kom og hør mere

Der er mulighed for at høre mere om projektet til en "Markvandring" torsdag d. 21. september 2023 kl. 15.30. Det foregår ved Odder Gymnasium Østermarksvej 25, 8300 Odder (fremmøde ved hovedindgangen). Her deltager Odder Gymnasium samt medarbejdere fra forvaltningen. 

Du kan tilmelde dig arrangementet ved at sende en mail til plan@odder.dk. Skriv gerne "Tilmelding til markvandring" i emnefeltet. Du kan også tilmelde dig via telefon på 29 39 36 43.