Visualisering af projektet

Foroffentlig høring for boligprojekt ved det tidligere lægehus på Torvald Køhlsvej 29 i Odder

11. november 2022

Se kommuneplanramme 1.C.32 her

Det ansøgte boligprojekt udgør en terrasseret etageejendom, der falder fra 5 etager mod nord til 1 etage mod syd. Bebyggelsen ligger parallelt med Torvald Køhlsvej og stien ved Christianslund, så bebyggelsen herved åbnes op mod syd og omfavner et fælles haverum. Boligerne i stueetagen har private haverum, der går over til et mere fælles haverum med et internt stisystem. Boligerne, der ligger på de øvre etager har alle en terrasse eller altan vendt ind mod det fælles haverum eller mod Torvald Køhlsvej. Bygningshøjden udgør på det højeste sted 16,05 m og bebyggelsesprocenten er 59,3 for selve ejendommen. Det er tanken, at den øverste etage kan anvendes til fitness og selskabslokaler. Alternativt ønskes etagen anvendt til boliger. Ovenpå den 5 etage ønskes etableret en mindre tagterrasse.

Den eksisterende parkeringsplads nord for bebyggelsen bevares og holdes fri for bebyggelse, hvorved boligerne ved Christianslund friholder et direkte udsyn mod øst. Der er udarbejdet et skyggediagram i forbindelse med det ansøgte boligprojekt.

Projektmager ønsker, at etablere en bebyggelse, der er moderne i udformningen og med et formsprog, der taler sammen med etageejendommene ved Teglbakken og Nørregade. 

Ejendommen ligger inden for Partiel Byplanvedtægt nr. 2. Byplanvedtægten blev vedtaget i 1967 og vurderes ikke at være tidsvarende i forhold til udviklingen i Odder by. Såfremt projektet videreføres skal der udarbejdes en ny lokalplan. Da boligprojektet ikke er i overensstemmelse med rammebestemmelserne afholdes der en foroffentlig høring.

Hvad er en foroffentlighedsfase

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en kommuneplanstrategi. Før udarbejdelsen af sådanne forslag, skal der i henhold til planlovens § 23c indkaldes idéer og forslag med henblik på det, med mindre ændringerne vurderes at være uvæsentlige.

6 ugers fremlæggelse

I dette tilfælde vurderes ændringen at være væsentlig, hvorfor der gennemføres en foroffentlighedsfase efter planlovens § 23c på 6 uger.

Din mulighed

Bemærkninger, idéer og forslag kan indsendes til og med den 23.12.2022

  • plan@odder.dk eller
  • Afleveres eller sendes til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder