Forslag til afgrænsning af aflastningsområde ialt ca 6,3 Ha

Indkaldelse af ideer og forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 - aflastningsområde i Odder nord

28. april 2022

Detailhandelen i bystørrelser som Odder er kraftigt udfordret af den stigende internethandel. For at sikre en fortsat stærk dækning af detailhandelsmuligheder i Odder, foreslås etableret et aflastningsområde i den nordlige del af Odder by. Der kan her etableres op til 12.500 m² med en minimumsstørrelse på 500 m² per butik. Aflastningsområdet skal sikre mulighed for etablering af store udvalgsvarebutikker, som ikke kan indpasses i Odder bymidte. Etablering af aflastningsområdet vil styrke detailhandelsudbuddet i Odder og styrke Odder by i konkurrencen med de omkringliggende større byer. Det vil samtidig hjælpe til at fastholde kundegrundlaget og give bedre indkøbsmuligheder for borgerne i kommunen. 

Samtidig skal Odder bymidte fortsat styrkes og være det største udbudspunkt i kommunen med et spændende byliv og et varieret butiksudbud af både dagligvarebutikker og mindre udvalgsvarebutikker. 

Hvad er en foroffentlighedsfase

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer i kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en kommuneplanstrategi. Før udarbejdelsen af sådanne forslag, skal der i henhold til planlovens §23c indkaldes idéer og forslag med henblik på det, med mindre ændringerne vurderes at være uvæsentlige. 

4 ugers fremlæggelse

I dette tilfælde vurderes ændringen at være væsentlig, hvorfor der gennemføres en foroffentlighedsfase efter planlovens § 23 c på 4 uger. 

Bemærkninger, idéer og forslag kan indsendes til og med den 27.5.2022. 

  • plan@odder.dk eller
  • afleveres eller sendes til Odder Kommune, Team Plan