Afgørelse om miljøgodkendelse til halmbrikketteanlæg, Oddervej 33, 8350 Hundslund.

28. april 2023

Odder Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering og drift af halmbriketteanlæg Oddervej 33, 8350 Hundslund.

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.