Medarbejder på Renosyds Værdicentralen med ting til salg og genbrug

Affaldsplan 2023-2026 i høring

06. marts 2023

Der er fire temaer i affaldsplanen, som skal vise vejen

  • Mindre og bedre affald
  • Mere genbrug
  • Mere sortering og bedre genanvendelse
  • Mere formidling og involvering

Både kommunen, affaldsselskabet og borgerne spiller afgørende roller på denne rejse, og derfor vil der i de kommende år blive sat endnu mere fokus på, hvordan vi sammen kan skabe mindre affald, genbruge og sortere mere.

En borger og en medarbejder på en genbrugsplads

Affaldsplan i høring til den 2. maj

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. februar 2023 at fremlægge forslag til Affaldsplan 2023-2026 for Odder og Skanderborg Kommuner i offentlig høring i 8 uger fra den 7. marts til den 2. maj 2023.

Se Affaldsplan 2023-2026

Se evt. også Kortlægningsrapport: Affaldsplan 2023-2026


Vi vil gerne høre din mening

Har du en kommentar til affaldsplanen? Du kan sende dit høringssvar pr. e-mail til affaldsplan@renosyd.dk  eller pr. brev til Renosyd, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg.
Vi skal have dit høringssvar senest tirsdag den 2. maj 2023.

Angiv dit navn og din adresse, når du sender din kommentar. Vær opmærksom på, at alle høringssvar fremgår med navn af de offentligt tilgængelige dagsordner for byrådsmøderne.

Når høringsfristen er udløbet, behandler vi alle høringssvarene, som efterfølgende offentliggøres.

Affaldsbokse hos et par i en lejlighed


Plan ikke er omfattet af Miljøvurderingsloven

Odder Kommune har vurderet, at Affaldsplanen ikke er omfattet af Miljøvurderingsloven. Argumentet for vurdering ligger særligt vægt på, at planen ikke indeholder konkrete initiativer eller projekter, men visioner og strategier for Odder Kommunes ressource- og affaldshåndtering.