Borger putter affald i container

Nye affaldsregulativer

15. november 2023

Vi forventer, at nye regulativer (Husholdningsregulativ og Erhvervsregulativ) skal gælde fra den 1. marts 2024.

Se Kommunalbestyrelsens behandling af sagen om affaldsregulativerne her

Vi vil gerne høre din mening

Du kan sende dit høringssvar pr. e-mail til:

regulativhoring@renosyd.dk

eller pr. brev til Renosyd, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg.

Frist

Vi skal have dit høringssvar senest tirsdag den 12. december 2023.

Vilkår når du afgiver en høringssvar

Angiv dit navn og din adresse, når du sender din kommentar.

Adressen vil ikke blive offentliggjort, men vær opmærksom på, at alle høringssvar fremgår med navn af de offentligt tilgængelige dagsordner for byrådsmøderne, så du kan ikke være anonym.

Hvad sker der bagefter?

Når høringsfristen er udløbet, behandler vi alle høringssvarene, som efterfølgende offentliggøres.

Vi skal sortere lidt mere

Fra marts 2024 skal vi alle sortere vores affald lidt mere, end vi gør i dag.

Vi skal nemlig skrue ned for CO2-udledningen og op for at genanvende så meget som muligt.

Som en udløber af regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra 16. juni 2020 er det besluttet, at alle i Danmark, både private og virksomheder, skal sortere deres affald i 10 affaldstyper (fraktioner), for bedre at kunne udnytte vores fælles ressourcer.

Det er derfor nødvendigt at revidere affaldsregulativerne, så de understøtter følgende lovpåkrævede ændringer.

Hvad sker der konkret?

 • Regulativerne er tilpasset de 10 affaldstyper
  • Madaffald
  • papiraffald
  • papaffald
  • metalaffald
  • glasaffald
  • plastaffald
  • tekstilaffald
  • drikke- og fødevarekartoner
  • restaffald
  • farligt affald
 • Virksomheder er ikke længere forpligtiget til at benytte Renosyds henteordning for husholdningslignende restaffald
 • Virksomheder kan fremover benytte Renosyds henteordning for husholdningslignende genanvendeligt affald, forudsat at det i art og mængde svarer til en husholdning
 • Virksomheder skal fremover betale markedspriser
 • Forbrændingsegnet affald: Kommunerne har ikke længere anvisningsretten, og der er krav om liberalisering. Der henvises derfor ikke længere specifikt til det miljøgodkendte anlæg Kredsløb Energianlæg i Skanderborg, men mere generelt til et miljøgodkendt anlæg
 • Deponeringsegnet affald: Deponi Skårup er skrevet ud af regulativerne, og der henvises i stedet til Reno Djurs I/S, Glatved deponi

Lovhjemmel

Regulativerne er udarbejdet efter retningslinjer i henholdsvis Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (BEK nr. 1536 af 16. december 2022) og Bekendtgørelse om affald (BEK nr. 2512 af 10. december 2021).

Se Husholdningsregulativet her

Se Erhvervsregulativet her